Styret

I år sitter denne flotte gjengen i styret:

Leder : Thorbjørn Alvim

Nestleder: Sander Michelet

Kasserer: Ole Einar Garder

Sekretær: Siv Klynderud

Leder av barnehagestyret: Kari-Mette Nordheim

Leder av aktivitetskomiteen: Gro Haugen

Leder av kulturminnekomiteen: Karsten Wergeland