Komiteene våre

Dette er de faste komiteene i velet. Lyst til å bidra? Si ifra!

Aktivitetskomiteen

Akitvitetskomiteen står for ulike arrangementer. Eksempler på aktiviteter de siste årene har vært olabilløp, ettermiddager ved bålet, julegrantenning og juleverksted. I tillegg sørger aktivitetskomiteen for skøyteis ved Gardarheim når det er forhold for det. Har du ideer til aktiviteter? Ta kontakt med oss!

Kulturminnekomiteen

Kulturminnekomiteen rydder jevnlig kratt og trær ved gravhaugene ved Hovum og har jobbet med skilting av gravfeltet. I Garder er det et stort antall gravhauger fra bronsealder og jernalder, og vi er opptatt av at denne historien er synlig og tilgjengelig. Kulturminnekomiteen vedlikeholder også hjemmefronthytta i Kjærstadskauen. Fra tid til annen arrangerer kulturminnekomiteen vandringer og foredrag om ulike kulturhistoriske temaer. I tillegg til kulturminnekomiteen har vi i Garder mange som gjør en fantastisk jobb innenfor dette feltet helt på eget initiativ. Det er flott, det!

Tursti-gruppa

For noen år siden var det en gjeng godt voksne “gubber” som gjorde en kjempejobb med å merke og rydde turstier i bygda vår. Dette gjør at man kan gå kilometervis med turer på kryss og tvers i Garder. Vedlikeholdet av disse stiene holder tursti-gruppa i, godt hjulpet av flere av oss. I tillegg blir Vestby turlag med på dugnad når det trengs. Vet du om en sti som trenger vedlikehold? Si ifra!

Løypelaget

Garder har egen snøscooter, og en liten gjeng som liker å lage skiløyper. De årene vi får snø er det flere flotte løyper både i skogen og over jordene. Ellers i året gjør denne gjengen en viktig jobb med å vedlikeholde traseene.