Velkommen til hjemmesiden til Garder Vel!

Innkalling til årsmøtet er levert i alle postkasser i Garder. Møtet avholdes 3. april klokka 1800 på Gardarheim. Trykk på knappen “Filer” for å se innkallingen og årsmøtepapirene.

Garder Vel er velforeningen til bygda Garder i Vestby kommune. Garder Vel arbeider med saker til det beste for bygda og skal være tilgjengelig for alle som bor i Garder. Velet skal følge med på saker i kommunen som har betydning for oss. Velet sørger for sosiale arrangementer og tiltak som kan bidra til tilhørighet og livskvalitet for innbyggerne. Bygda vår har unike kvaliteter, som vakker natur, supre tur- og skiløyper, spennende kulturminner og ikke minst masse flotte folk!

På denne nettsiden finner du informasjon om hvem som sitter i styret i Garder Vel, hva vi gjør, barnehagen vår og Gardarheim.